Avanmälan av handel med vissa receptfria läkemedel

Steg 1 av 2:  Anmälan om handel med receptfria läkemedel

Anvisningar

Fyll i alla fält elektroniskt på din skärm och klicka sedan på ”Nästa”, som finns längst ner till höger. Då kommer du till en granskasida. Kontrollera där att uppgifterna är korrekt ifyllda och klicka på ”Skicka”. Bekräftelse på att avanmälan har skickats in till Läkemedelsverket sänds till den e-postadress som anges i avanmälan.
Fält markerade med röd stjärna * är obligatoriska och ska fyllas i.

Tänk på!
Om avanmälan gäller webbhandel och försäljning av läkemedel på försäljningsstället ska upphöra helt, ska både försäljningsställets namn och webbadress (url) anges i avanmälan. Om bara webbhandeln ska upphöra, ska endast webbadressen anges. Försäljningsstället är den fysiska plats där läkemedlen hanteras.

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Avanmälan gäller (tidigare anmälda uppgifter)

*

*

*

 

*

Datum för avslut

*

*

Datum för avslut

Kontaktuppgift

*

*

Avanmälan av försäljningsställe
Efter avanmälningsdatumet får läkemedel inte längre säljas.

Läkemedelsavfall får inte slängas med annat avfall eller i avloppet, utan måste lämnas till ett företag som hanterar läkemedelsavfall. Du kan avtala med din leverantör, ett apotek eller ett företag som hanterar särskilt avfall om att ta emot dina läkemedel som ska destrueras.


Avanmälan av försäljning via webbplats
Efter avanmälningsdatumet får läkemedel inte längre säljas via webbplatsen och licensavtalet för EU-logotypen upphör att gälla. EU-logotypen får då inte längre användas på webbplatsen.