Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel

Steg 1 av 2:  Anmälan

Anvisningar

Fyll i alla fält och klicka sedan på ”Nästa”, som finns längst ner till höger. Då kommer du till en granskasida. Kontrollera där att uppgifterna är korrekt ifyllda och klicka på ”Skicka”. Bekräftelse på att anmälan skickats in till Läkemedelsverket skickas till de e-postadresser som anges i anmälan.
Fält markerad med röd stjärna * är obligatoriska och ska fyllas i.

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmälan

*

Anmälan avser försäljning av

*

Datum när försäljningen ska börja

Verksamhetsutövare (företag/enskild firma)

*

*

*

*

*

*

*

Tillhör verksamhetsutövaren en kedja?

Försäljningsstället/butiken

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Huvudsaklig verksamhet för försäljningsstället

*

Välj ett alternativ

Serveringstillståndenligt 8 kap. 1 alkohollagen (2010:1622)

Webbhandel

*

Ska försäljningsstället sälja läkemedel via webben?

Observera att den/de webbplatser som anges här ska ha sin läkemedelshantering på samma adress som skrivits in som försäljningsställets besöksadress tidigare i formuläret.

Om läkemedlen förvaras/hanteras på annan adress än den angivna besöksadressen kräver det en egen anmälan.

Om läkemedlen förvaras/hanteras på flera fysiska adresser ska en anmälan göras för varje adress.

Adress till webbplats

Webbplats1

*

*

Fakturering

Årsavgiften (för närvarande 1600 kr) faktureras per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när på året anmälan eller avanmälan görs. Observera att även din kommun kan ta ut en kontrollavgift.

*

*

*

Elektronisk fakturering

Läkemedelsverket skickar fakturor i PEPPOL-format eller som PDF.

Ange PEPPOL-ID, alternativt e-postadress för PDF-faktura.

Till dig som skickar in den här anmälan

Vi behöver dina uppgifter om vi har några frågor i samband med registreringen av försäljningsstället. Dessutom kommer du att få en kopia på anmälan skickad till din e-postadress.

Du som säljer receptfria läkemedel måste följa reglerna som beskriver hur läkemedlen ska hanteras och säljas. Reglerna finns för att läkemedlens kvalitet inte ska försämras, och för att läkemedlen inte ska skada människor eller miljö.

Innan du kan börja handla med läkemedel måste försäljningsstället ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Alla som arbetar med läkemedel ska känna till de regler som gäller, och följa de rutiner som finns i egenkontrollprogrammet.

Information och frågor
På Läkemedelsverkets webbplats (www.lv.se/receptfrittibutik) finns regler, vägledning och annan viktig information om handeln med vissa receptfria läkemedel. Om du har frågor, kontakta Läkemedelsverket via e-post (registrator@lakemedelsverket.se) eller telefon (018 17 46 00).