Ändringsanmälan - handel med receptfria läkemedel

Anvisningar

Fyll i alla fält elektroniskt på din skärm och klicka sedan på ”Nästa”, som finns längst ner till höger. Då kommer du till en granskasida. Kontrollera där att uppgifterna är korrekt ifyllda och klicka på ”Skicka in”. Bekräftelse på att anmälan har skickats in till Läkemedelsverket sänds till de e-postadresser som anges i anmälan.
Fält markerade med röd stjärna * är obligatoriska och ska fyllas i.

Rättningsanvisningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmälan gäller (tidigare anmälda uppgifter)

*

*

Ändringen gäller:

Nya uppgifter om företag/enskild firma

Vid ägarbyte ska gamla uppgifter avanmälas på Avanmälan av handel med vissa receptfria läkemedel, och nya uppgifter skickas in via Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel.

*

Ändringen gäller från

*Försäljningsställets namn (tidigare anmäld uppgift)

Nya uppgifter om försäljningsstället

*

Ändringen gäller från

Försäljningsställets huvudsakliga verksamhet ska ändras till

*

Välj ett alternativ

*

Ändringen gäller från

*

Ändringen gäller från


*

Ändringen gäller från

Om webbhandeln ska ske från ett helt nytt försäljningsställe (lokal) ska detta anmälas på formuläret Anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel.

*

*

*

Webbhandeln startar

*

*

*

Ändringen gäller från

Om försäljningen av läkemedel ska upphöra helt ska försäljningsstället avanmälas på formuläret Avanmälan av handel med vissa receptfria läkemedel

*

*

*

Avanmälan gäller från

*Försäljningsställets namn
Nya faktureringsuppgifter

*

Ändringen gäller från

Kontaktuppgift

*

*

Version: 1.0.0.5