Anmälan av ny läkemedelsansvarig vid öppenvårdsapotekEnligt 2 kap 9 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

Anvisningar

Fyll i alla fält och klicka sedan på knappen ”Nästa” för att gå vidare till att granska uppgifterna. Kontrollera att uppgifterna är korrekt ifyllda och klicka sedan på knappen ”Skicka in”. Bekräftelse på att anmälan skickats in till Läkemedelsverket skickas till samtliga angivna e-postadresser.


Om läkemedelsansvarig har skyddade personuppgifter, eller saknar personnummer, vänligen kontakta Läkemedelsverket för annat anmälningsförfarande.

Rättningsanvisningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter om läkemedelsansvarig

*

*

*

*

*

*

Datum då personen tillträder som läkemedelsansvarig

Härmed intygas att den läkemedelsansvariges yrkeslegitimation som apotekare eller receptarie i enlighet med 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) har kontrollerats hos Socialstyrelsen och är giltig.

*


Härmed intygas att läkemedelsansvarig uppfyller nedanstående krav i enlighet med 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

  - Minst två års yrkeserfarenhet som farmaceut från öppenvårdsapotek
  - Minst ett års erfarenhet av kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter inom
    egenkontroll från antingen apotek, läkemedelsindustrin eller
    motsvarande
  - God kunskap om gällande regelverk för apoteksverksamhet
  - God kunskap om det ansvar som en läkemedelsansvarig har på
    apotek

Notera att ovanstående krav ska kunna styrkas genom dokumentation och kan komma att granskas i samband med Läkemedelsverkets tillsyn.

*


*

*

*

*

Den angivna personen kommer i och med denna anmälan att ansvara för fler än tre öppenvårdsapotek

Enligt 2 kap 8 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får den läkemedelsansvarige ansvara för högst tre öppenvårdsapotek. Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket besluta att en läkemedelsansvarig får ansvara för fler än tre öppenvårdsapotek.

*

2000 tecken kvar
Kontaktuppgifter för anmälan

*

*

*

*

*

*

Version: 1.0.0