Rapportering av misstänkta biverkningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Rapportering av misstänkta biverkningar hos människa orsakade av läkemedel och/eller växtbaserade läkemedel.

Läkemedelsverket efterfrågar uppgifter om:
• dig som rapporterar
• den som drabbats av den misstänkta biverkningen
• det/de läkemedel som är misstänkta och övriga läkemedel som tas
• de misstänkta biverkningarna
• sjukdomshistorik för den drabbade personen

Obligatoriska fält är markerade med röd asterisk men fyll gärna i så mycket som möjligt. Du kan även bifoga filer. Avsluta med att granska uppgifterna innan rapporten skickas.

Du blir automatiskt utloggad om du stänger webbläsaren eller efter en timmes inaktivitet.

Vem kan jag fråga?
• Frågor om din läkemedelsbehandling ställs till din läkare eller sjukvårdsupplysningen
• För frågor om rapportering av misstänkta biverkningar, information om e-identifiering eller rapportering vid skyddad identitet se
Läkemedelsupplysningens frågeforum

För rapport om ett covid-19-vaccin där du inte har alla uppgifter, kan Läkemedelsverket i efterhand inhämta uppgifter från Nationella vaccinationsregistret.

Komplettering
Komplettering av inskickad rapport, till exempel med ny information eller för att rätta en felaktig uppgift, gör du genom att skicka in en ny rapport via denna e-tjänst.
Ange referensnumret till den tidigare rapporten i fältet ”Beskrivning av biverkningshändelsen”. Referensnummer visas när en rapport skickats in till Läkemedelsverket.

Alla uppgifter i rapporten behandlas med full sekretess och sänds på ett säkert sätt till Läkemedelsverket.