Rapportering av misstänkta biverkningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Rapportering av misstänkta biverkningar som har uppkommit av läkemedel och/eller växtbaserade läkemedel använt av människor.

Innehåll i formuläret
Läkemedelsverket efterfrågar uppgifter om:
• dig som rapporterar,
• den som drabbats av den misstänkta biverkningen,
• vilket/vilka läkemedel som är misstänkta och vilka övriga läkemedel som man tar,
• vilka de misstänkta biverkningarna är, samt
• sjukdomshistorik för den drabbade personen.

Fyll gärna i så många uppgifter som möjligt, det ger handläggarna en bättre helhetsbild av händelsen. Du har även möjlighet att bifoga filer. Formuläret avslutas med att du granskar uppgifterna och skickar in rapporten.

Du blir automatiskt utloggad om du stänger webbläsaren eller efter en timmes inaktivitet.

Frågor i samband med att du rapporterar misstänkta biverkningar
För frågor om din läkemedelsbehandling kontakta din läkare eller Sjukvårdsupplysningen. För allmänna frågor om rapportering av misstänkta biverkningar, information om e-identifiering samt rapportering vid skyddad identitet se Läkemedelsupplysningens frågeforum på www.lakemedelsverket.se
Om du rapporterar på ett covid-19-vaccin och inte har alla uppgifter om vaccinet kan Läkemedelsverket komma att efterfråga uppgifter från Nationella Vaccinationsregistret.

Om du behöver komplettera din rapport med ny information eller rätta en felaktigt uppgift kan du göra det genom att skicka in en ny rapport via e-tjänsten.
Ange referensnumret till den tidigare rapporten i fältet ”Beskrivning av händelsen”

Alla uppgifter i rapporten behandlas med full sekretess och sänds på ett säkert sätt till Läkemedelsverket.