Biverkningsrapport från hälso- och sjukvårdspersonal

Tack för att du vill rapportera en misstänkt biverkning!

Den här e-tjänsten är ersatt och ny e-tjänst finns på Läkemedelsverkets hemsida under Misstänkta biverkningar.

https://www.lakemedelsverket.se

alternativText