Filöverföring till Läkemedelsverket / File upload to Medical Products Agency

Anvisningar

- Anvisningar
Denna e-tjänst kan användas för att skicka in filer till Läkemedelsverket på ett säkert sätt. De fält som är markerade med "*" är obligatoriska.

Totalt 100 MB är maximalt per uppladdning.

Information om behandling av personuppgifter:
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/Organisation/Administration/Behandling-av-personuppgifter/

- Instructions
This e-service can be used to upload files to the Medical Products Agency (MPA). All fields with "*" are mandatory.

A total of 100 MB is maximum per upload.

Rättningsanvisningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

*

Avsändare / Notifier

*

*

*

Bifoga fil / Attach file

Typ av dokument
Tillåtna filändelser
Tillåtet antal
 
*Dokument
xml, pdf, doc, docx, xls, xlsx, tif, tiff, gif, txt, jpeg, jpg, zip, avi
minst: 1
maximalt: 20

Version: 1.1.0.3