Medicinteknisk produkt – e-tjänst för anmälan och ändring vid klinisk prövning

Anvisningar

Här kan du skicka in din anmälningsblankett och bilagor elektroniskt.

E-postadress
Ange den e-postadress som du vill ha mottagningsbekräftelse skickad till.

Bifoga filer
Anmälningsblankett Anmälningsblanketten ska skickas in i två olika format.
1. Elektroniskt ifylld blankett som dokumenttyp docx.
2. Den ifyllda blanketten underskriven och inskannad som pdf.
Bilagor Du kan bifoga filer i följande format pdf, doc, docx, xls, xlsx, tif, gif, txt, zip och jpeg. Alla filer ska vara fullt sökbara.
För ytterligare instruktioner angående bilagorna se Läkemedelsverkets hemsida för kliniska prövningar av medicintekniska produkter.

Granska att e-postadress och angivna bilagor är korrekta innan du skickar in.
Bekräfta detta genom att klicka i kryssrutan nedtill.
Skicka sedan in anmälan och bilagor via knappen ”Skicka”.

Rättningsanvisningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

--- Ingen fil uppladdad ---


Markerad information i anmälningsblanketten kommer att skickas till Eudamed-databasen. Inskickade dokument kommer att arkiveras elektroniskt i Läkemedelsverkets ärendehanteringssystem.

Information om behandling av personuppgifter:
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/Organisation/Administration/Behandling-av-personuppgifter/

*

Kontrollera uppgifter

Version: 1.0.5